Hakkımızda

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Av.Hasan Kaan ALP  tarafından kurulmuş olup bugün daha geniş bir kadroya sahip olmuştur

4 avukat, 1 stajyer avukat 2 icra takip elemanı ve 1 asistandan oluşan ekibimiz bireylere, kurumlara, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlere çeşitli alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Ekibimiz yalnızca dava yoluyla değil; tahkim, uzlaşma, arabuluculuk vs. gibi alternatif yöntemleri de aktif bir şekilde kullanarak uyuşmazlıkları daha hızlı çözüme ulaştırmayı, yaşanabilecek muhtemel uyuşmazlıkları ise yerinde müdahale ile önlemeyi hedef almaktadır.

Büromuz, avukatlık mesleğinin güven ve dürüstlük ilkelerine dayandığının farkında, bu ilkelerin savunulmasını müvekkillerin savunulmasının temeli kabul eden avukatlardan müteşekkildir. Özellikle ticari ilişkiler olmak üzere tüm insan ilişkilerinde kesintiye uğramayan bir rol oynayan hukuk; ancak dürüst, ilkeli, çalışkan ve detaycı avukatlarla varlığını koruyabilir. Elbette, hukuki süreçlere muhatap olan nerdeyse herkes, doğal olarak haklı olduğuna inanmaktadır. Bu açıdan da avukat ve müvekkil ilişkisi hukuki süreçlerin sağlıklı gerçekleştirilmesinde en az hukukun karmaşık teknik yönü kadar etkin rol oynamaktadır.

Ekibimiz ülkemizin en köklü hukuk fakültelerinden mezun, faaliyet alanlarında en karmaşık bilinen konuları bile başlangıcından itibaren en iyi şekilde yönetecek yetkinliğe sahip avukatları içermektedir. Bunun yanında karşılıklı güven prensibi dahilinde iletişim, sorun çözme, aydınlatma, ikna etme ve bilinçlendirme bakımından da bilimsel metotlar kullanmak gerektiğinin farkındadır.

Hukukun kendine has bir dinamizmi olduğu malumdur. Bu yüzden güncel mevzuatı en iyi şekilde takip etmek, kendini mesleki ve akademik anlamda sürekli güncellemek ve devamlı öğrenmek büromuzun hayati ilkeleri arasındadır.

Av.Hasan Kaan ALP
Kurucu

TR