Archives

— Ekim 8, 2021

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ile ilişkiler gerek devlet memuru gerekse de sivil bireyler ve kuruluşlar için önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun için yüzyıllardan beri birey haklarının devlete karşı korunması amacıyla gelişen idare ve...

— Ekim 8, 2021

Bilişim Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, her geçen gün hayatımıza daha çok nüfuz eden bilişim alanında tüm seviyelerde hukuki destek sunarak müvekkillerinin gelişen dünyanın faydalarını elde ederken zararlarından da korunmasını...

— Ekim 8, 2021

Ceza Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında tarafımızca soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde kamusal adaletin sağlanması adına gerek müdafi gerekse de...

— Ekim 8, 2021

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hem işçi hem de işveren tarafında iktisadi hayatın devamı bakımından büyük önem taşıyan iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerimizin haklarını koruma...

— Ekim 8, 2021

Ticaret Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, ticari hayatın her aşamasını etkileyen hukuki süreçlerde müvekkillerimizin, bu süreçlerin başından sonuna kadar hukuki bir emniyet içinde ticari kazanımlarını koruması için destek vermekteyiz....

— Ekim 8, 2021

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, hukukun en somut şekilde uygulandığı hukuk alanlarından biri olarak kendine has çok sayıda prosedür içermektedir. Bu durum kişilerin haklı menfaatlerini koruyabilmesi için genel hukukun yanı...

TR