İdare ve Vergi Hukuku

İdare ile ilişkiler gerek devlet memuru gerekse de sivil bireyler ve kuruluşlar için önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun için yüzyıllardan beri birey haklarının devlete karşı korunması amacıyla gelişen idare ve vergi hukuku alanlarında Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hassasiyetle çalışmaktayız. İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerinin iptali, vergi tarh ve tahsiline ilişkin işlemlerde idari başvuru ve idari yargı süreçlerinin yönetilmesi ile tam yargı davalarında zararların tazmin edilmesi alanlarında gerçek ve tüzel kişilere avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

TR