Ticaret Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, ticari hayatın her aşamasını etkileyen hukuki süreçlerde müvekkillerimizin, bu süreçlerin başından sonuna kadar hukuki bir emniyet içinde ticari kazanımlarını koruması için destek vermekteyiz. Özellikle müvekkillerimizin ortaklık (şirket), rekabet, yapılandırma, sorumluluk hukuku gibi alanlarda işlerini koruyup büyütebilmeleri için bu alanlarda ticari ve teknik detaylara özen gösteren hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti sunmaktayız.

Ticaret hukuku alanında müvekkillerimize yardımcı olduğumuz başlıca konular şunlardır:

  • Yerli ve yabancı öz kaynaklı ortaklıkların kuruluşu,
  • Yeni şube açılış süreçleri,
  • Kambiyo (kıymetli evrak) Hukuku (bono, poliçe, çek vb. senetlerle ilgili işlemler),
  • Şirket toplulukları,
  • Şirket ve borç yeniden yapılandırmaları,
  • Hisse ve işletme devirleri.
TR