İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hem işçi hem de işveren tarafında iktisadi hayatın devamı bakımından büyük önem taşıyan iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerimizin haklarını koruma faaliyetini görev duygusuyla yerine getirmekteyiz.

Bilhassa işçi-işveren ilişkilerinin ve sözleşmelerinin düzenlenmesi, işçi alacakları, işe iade ve iş kazaları gibi her iki taraf için hem maddi hem de manevi anlamda zorlayıcı olabilen süreçleri arabuluculuk aşaması da dahil olmak üzere en iyi şekilde çözüme kavuşturmak için hukuki destek sağlıyoruz.

TR