Bilişim Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, her geçen gün hayatımıza daha çok nüfuz eden bilişim alanında tüm seviyelerde hukuki destek sunarak müvekkillerinin gelişen dünyanın faydalarını elde ederken zararlarından da korunmasını temin etmektedir. Hukuk bağlamında yeni bir alan sayılan bilişim hukuku, bilişimin hukuki yönünün önemi ve ağırlığı bakımından yeterli farkındalığın henüz oluşmadığı ve bu yüzden de beklenmeyen zararların doğabildiği bir alandır. Ayrıca çok hızlı güncellenmesi sadece teknik olarak değil hukuki bilgi olarak da ciddi bir kendini yenileme, bu alanda yerli ve yabancı akademik yazını sürekli takip etmeyi gerektirmektedir.

Bu konuda tüm müvekkillerinde farkındalık oluşturmayı sosyal sorumluluk bilen Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, özellikle bilişim yoluyla işlenen suçlar, e-ticaret, marka ihlalleri ve bilişim alanında kişilik haklarının korunması başlıklarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

TR