İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, hukukun en somut şekilde uygulandığı hukuk alanlarından biri olarak kendine has çok sayıda prosedür içermektedir. Bu durum kişilerin haklı menfaatlerini koruyabilmesi için genel hukukun yanı sıra icra ve iflas hukuku alanında özellikle hukuki destek almasını gerekli kılmaktadır. İcra ve İflas Hukuku alanında kamu otoritesi, mahkeme kararlarına ve hukukun temel ilkelerine bağlı biçimde cebri kuvvetini bireylerin haklarını korumak üzere kullanmaktadır. Borçlu borcunu ödemediğinde çoğunlukla cebri icra metodu alacaklının haklarının korunmasında en etkili yöntem olmakta, bu yol ile alacaklı alacağını borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlığından karşılayabilmektedir. Hassasiyet gerektiren bu işlemlerde başta süreler olmak üzere pek çok ayrıntı icra sürecinin sonucunu etkileyebilmektedir. Bu konuda tecrübeli avukatlarımızca müvekkillerimizin icra ve iflas hukukuna ilişkin usullerle ilgili bilgilendirilmesi ve takiplerin en etkin yöntemlerle sonuçlandırılması için avukatlık hizmeti verilmektedir.
TR