Ceza Hukuku

Alpha Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında tarafımızca soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde kamusal adaletin sağlanması adına gerek müdafi gerekse de müşteki/katılan vekili sıfatlarıyla hukuki hizmet sunulmaktadır.

Ceza yargısında alanın hassasiyetinden ötürü ayrı bir önem kazanan dilekçelerin hazırlanması, tanık, delil, bilirkişi, keşif usullerine ilişkin başvuru ve takiplerinin yapılması ile duruşmalarda taraf haklarının ikna ve ispat yöntemleri dikkate alınarak savunulması; ilk dereceden temyize kadar tüm paydaşların maddi ve manevi menfaatlerinin korunması adına özveriyle gerçekleştirilmektedir.

TR